TIÊU CHUẨN IP · IK

TIÊU CHUẨN IP · IK

Vỏ nhựa bảo vệ IP 66/67, IK 07/08

Vỏ nhôm bảo vệ IP 66/67, IK 09/10

 
 

※ IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế) định nghĩa cấu trúc bảo vệ của dụng cụ điện hoặc hộp bảo vệ như sau.

Chữ số đầu tiên Bảo vệ chống lại rắn Chữ số thứ 2 Bảo vệ chống lại chất lỏng Mã IK Bảo vệ chống lại tác động cơ học
IP KIỂM TRA IP KIỂM TRA IK KIỂM TRA
0 Không có bảo vệ 0 Không có bảo vệ 0 Không có bảo vệ
1 Bảo vệ chống lại các vật rắn lên đến 50mm, chẳng hạn như vô tình chạm tay vào. 1 Được bảo vệ chống lại các giọt nước rơi theo phương thẳng đứng. 01
~
05
Tác động <1 Joule
2 Bảo vệ chống lại các vật rắn lên đến 12mm, ví dụ như ngón tay. 2 Được bảo vệ chống lại các tia nước phun trực tiếp lên đến 15 ° từ phương thẳng đứng. 06 Tác động = 1 joule
3 Bảo vệ chống lại các vật rắn trên 2,5mm. (dụng cụ và dây điện) 3 Được bảo vệ chống lại các tia nước phun trực tiếp lên đến 60 ° từ phương thẳng đứng. 07 Tác động = 2 joule
4 Bảo vệ chống lại các vật rắn trên 1mm. (dụng cụ, dây điện và dây điện nhỏ) 4 Được bảo vệ chống lại tia nước từ mọi hướng, hạn chế sự xâm nhập cho phép. 08 Tác động = 5 joule
5 Bảo vệ chống lại sự xâm nhập hạn chế bụi. 5 Được bảo vệ chống lại các tia nước có áp suất thấp từ mọi hướng, cho phép hạn chế xâm nhập. 09 Tác động = 10 joule
6 Được bảo vệ hoàn toàn khỏi bụi. 6 Được bảo vệ chống lại các tia nước có áp lực mạnh từ mọi hướng, hạn chế cho phép xâm nhập. 10 Tác động = 20 joule
    7 Được bảo vệ khỏi tác động của việc ngâm tạm thời trong nước từ 15cm đến 1m.    
    số 8 Được bảo vệ khỏi tác động của việc ngâm mình liên tục trong nước.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *