Nếu bạn không thể sử dụng mẫu thư, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng phương pháp sau.

SDT +84 24 3212 1810 (8:00~17:00 Từ thứ 2 đến thứ 6)
  +84 24 3212 1811  
 
E-mail vu-loan@hino-systech.com

Ms. Loan

Bộ phân kinh doanh

  mai-tuyen@hino-systech.com

Mr. Tuyền

Bộ phận kỹ thuật

  vu-loan@hino-systech.com

Ms. Loan

Bộ phận nhân sự