Nếu bạn không thể sử dụng mẫu thư, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng phương pháp sau.

  SDT +84 24 3212 1810 (8:00~17:00 Từ thứ 2 đến thứ 6)
    +84 24 3212 1811  
   
  E-mail vu-loan@hino-systech.com

  Ms. Loan

  Bộ phân kinh doanh

    mai-tuyen@hino-systech.com

  Mr. Tuyền

  Bộ phận kỹ thuật

    vu-loan@hino-systech.com

  Ms. Loan

  Bộ phận nhân sự