Lĩnh Vực Kinh Doanh Chủ Yếu

Hino Systech Việt Nam, với tư cách là một thành viên của Hino Systech Group, sẽ tận dụng tối đa kinh nghiệm sử dụng các ứng dụng và các thiết bị từ các nhà cung cấp khác nhau, sử dụng kinh nghiệm phát triển hệ thống đã có được để cung cấp cấu trúc hệ thống tổng thể từ đề xuất hệ thống cho đến thiết kế, vận hành, bảo trì theo nhu cầu của khách hàng.  

 

 

Regular deal

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *