Qúa trình phát triển

Tháng 10 năm 2015

Thành lập công ty TNHH Hino Systech Việt Nam

Địa chỉ văn phòng: Tầng 13, tòa nhà 148, số 148 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Tổng giám đốc: Nagao Tetsuya

Số nhân viên: 7 người

 
Năm 2015

Thực hiện nghiệp vụ thiết kế của trụ sở chính Hino Systech

 
Năm 2016

Bắt đầu nghiệp vụ bảo trì, bảo dưỡng

 
Năm 2016 Bắt đầu nghiệp vụ phái cử kỹ sư
 
Năm 2017 Bắt đầu nghiệp vụ thiết kế phần mềm, thực hiện nghiệp vụ tổng hợp cho đến vận hành thử tại chỗ
   
Năm 2019

Mở rộng văn phòng cùng với việc mở rộng kinh doanh

   
Tháng 10 năm 2019

Thay đổi tổ chức công ty

Chủ tịch: Nagao Tetsuya

Tổng giám đốc: Kanai Toyomitsu

Số nhân viên: 19 người

Tháng 10 năm 2022

Thay đổi tổ chức công ty

Chủ tịch: Satoru Muramatsu

Tổng giám đốc: Mai Văn Tuyền

Số nhân viên: 20 người

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *