Hệ thống SCADA

 

Hiện nay, doanh nghiệp đang thúc đẩy việc chia sẻ thông tin giữa các nhà máy để giảm thiểu chi phí và nâng cao năng suất. Ngoài ra, để sản xuất an toàn sản phẩm có chất lượng cao thì việc nắm bắt nhanh chóng các thông tin ở hiện trường sản xuất là hết sức quan trọng.

Để giải quyết các vấn đề đó, trụ sở chính của HINO đã lấy được chứng nhận tích hợp hệ thống phần mềm đóng gói (IFIX) từ Intellusion là tập đoàn phần mềm hệ thống hàng đầu thế giới. Các kỹ sư hệ thống ở trụ sở HINO đã có nhiều kinh nghiệm và thành tích về việc phát triển hệ thống sử dụng phần mềm đóng gói này (IFIX) trong các nhà máy sản xuất thuốc, thực phẩm, gas, dầu hỏa, điện nên sẽ có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

HINO SYSTECH VIỆT NAM cũng đang tuân thủ theo các tiêu chuẩn chứng nhận của trụ sở chính HINO nêu trên và tận dụng kinh nghiệm phong phú của trụ sở chính nên sẽ có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng ở Việt Nam.

Các kỹ sư của HINO SYSTECH VIỆT NAM đã được đào tạo bài bản ở trụ sở sẽ có thể phát triển sản phẩm trong thời gian ngắn trên môi trường phát triển có IFIX đã được chuẩn bị các công cụ đồ họa và các thư viện khác nhau.

Đây là môi trường có thể đối ứng từ hệ thống độc lập cho đến hệ thống giám sát quy mô lớn, ngoài ra, còn có thể đối ứng linh hoạt với việc mở rộng hệ thống.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *