Tủ Điều Khiển đặt ở khu vực công trường

Đối với bảng điều khiển lắp đặt tại hiện trường thì điều kiện xung quanh vị trí lắp đặt là một vấn đề lớn.

Khi lắp đặt cần phải xem xét đến các điều kiện khác nhau như có phải là vị trí nguy hiểm hay không, ở trong nhà hay ngoài nhà, có chứa khí có tính ăn mòn hay không, có bụi bẩn hay không, nhiệt độ cao hay thập, có sự xâm nhập của động vật nhỏ hay không, có vật có thể bị thổi bay theo gió hay không.

Hino Systech Việt Nam sẽ xem xét rõ các điều kiện trên trong thiết kế và cung cấp bảng điều kiển theo tiêu chuẩn của NEC, NEMA, NFPA…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *