Tủ Phân Phối Điện

Chúng tôi chế tạo bảng phân phối điện theo tiêu chuẩn JIS, JEC, JEM và IEC IP-42, 52…

Qúy khách có thể tin tưởng giao phó cho HSV bao gồm cả thanh dẫn điện từ trung tâm tải áp suất cao cho đến trung tâm tải áp suất thấp, trung tâm điều khiển động cơ.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *