Tủ Điều Khiển

Về tủ điều khiển, chúng tôi cung cấp toàn diện từ việc lựa chọn PCL, rơ le phù hợp với nhu cầu cho đến việc tạo sơ đồ kết nối, chương trình ladder, kiểm tra tổng thể dựa vào đầu vào, đầu ra mô phỏng.

Ngoài ra, Chúng tôi cũng sản xuất tủ điều khiển khí nén tủ được sử dụng trong nhiều nhà máy.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *