Category Archives: Kinh doanh

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng từ đề xuất hệ thống ban đầu đến Thiết kế, vận hành và bảo trì, Rất nhiều “Ứng dụng”, “Kinh nghiệm sử dụng đa người dùng” và “Kết quả phát triển hệ thống” được sử dụng. Và, nó phát minh ra việc xây dựng hệ thống gộp lại với nhau.